Projectes artístics comunitaris

Facilitem processos de creació artística a on els interessos de la comunitat són l'eix principal


Els projectes de creació artística comunitària se centren a generar un procés participatiu i creatiu. Poden acabar amb la presentació d'un espectacle però en tot cas, sempre es visualitza la riquesa del procés realitzat.

Cada grup i comunitat parteix d'unes necessitats úniques, que són la base des d'on s'elabora el procés.
Hem realitzat projectes artístics i processos amb escoles i instituts, persones de diferents orígens culturals, gent gran, persones amb diversitat funcional i psicològica, persones amb malalties mentals i persones sense llar.