abril 23, 2017

Beyond Text

Projecte Europeu col·laboratiu Beyond Text: Les Arts com a metodologia d'investigació i aprenentatge